در حال حاضر، برنامه های زیر در آزمایشگاه مرکز شهید بلندیان در حال اجرا می باشد:

1-  پذیرش ، نمونه گیری و انجام آزمایشات کووید -19
2-  برنامه ی کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
3-  برنامه ی کشوری پیشگیری و کنترل دیابت
4-  برنامه ی کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان
5-  برنامه ی کشوری کنترل بیماری فنیل کتونوریا در نوزادان
6-  انجام آزمایش های مربوط به تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا
7-  انجام آزمایش های مربوط به تشخیص آزمایشگاهی بیماری های منتقله از آب و غذا شامل سالمونلا، شیگلا و اشریشیا کلی
8-    انجام آزمایش های مربوط به تشخیص آزمایشگاهی اعتیاد به مواد مخدر شامل مورفین، آمفتامین، مت آمفتامین، متادون، حشیش، اکستازی، ترامادول، اکستازی، بوپرنورفین، کوکایین و ...
9-  انجام آزمایش های مربوط به مادران باردار
10- انجام آزمایش های تشخیص بیماری هپاتیت بی و ایدز و همچنین انجام آزمایش CD4  برای کنترل درمان بیماران مبتلا به HIV
11- انجام آزمایش های انگل شناسی مربوط به صدور کارت بهداشتی متصدیان مشاغل مرتبط با مواد غذایی
12- انجام آزمایش های میکروسکوپی تشخیص مالاریا
13- انجام آزمایش های میکروسکوپی تشخیص لیشمانیا
14- انجام آزمایش های میکروسکوپی و همچنین کشت مایکوباکتریوم، مربوط به تشخیص بیماری سل ریوی و خارج ریوی
15- نظارت بر کنترل کیفیت فرآیند های آزمایشگاهی 


شرح وظایف آزمایشگاه:
1-  مستند سازی اطلاعات 
- تدوین بیانیه خط مشی کیفیت (Quality Policy Statement )
- تدوین نظام نامه کیفیت (Quality Manual )
- تدوین روش اجرایی انجام فرآیند ها  ((Standard Operating Procedure
2- مدیریت پذیرش، نمونه گیری، و گزارش دهی
- تدوین روش اجرایی فرآیند پذیرش
- تدوین راهنمای نمونه گیری
- تدوین راهنمای آماده سازی بیمار
 تدوین دستورالعمل فرآیند گزارش دهی
3-  انجام آزمایشات محوله
- انجام آزمایش مطابق لیست آزمایشات سطح 3 بهداشتی
- انجام آزمایشات برنامه های کشوری
4-  مدیریت کنترل کیفیت
- تدوین دستورالعمل کنترل کیفی داخلی برای بخش های آزمایشگاه
-شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی
5-  مدیریت ارجاع نمونه
- تدوین دستورالعمل الزامات ارجاع نمونه های بالینی
6-  مدیریت کارکنان و آموزش
- تدوین دستورالعمل آموزش کارکنان
7-  مدیریت کار نامنطبق در آزمایشگاه
- تدوین دستورالعمل مدیریت عدم انطباق
- تشخیص و برخورد اصولی با موارد عدم انطباق
8-  مدیریت به کارگیری و نگهداری از تجهیزات آزمایشگاه
- تدوین دستورالعمل فنی تجهیزات
9- مدیریت ایمنی در آزمایشگاه
- تدوین اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان آزمایشگاه
- تشکیل کمیته ایمنی در آزمایشگاه
10- مدیریت پسماند های آزمایشگاهی
- تدوین راهنمای اصول مدیریت پسماندهای معمولی / شیمیایی / عفونی / پرتوزا
11- مدیریت ممیزی در آزمایشگاه
- تدوین فرآیند اجرایی ممیزی
- ممیزی دوره ای بخش های آزمایشگاه


   آزمایشگاه بالینی به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت، نقش عمده ای در تشخیص و درمان بیماری ها بازی می کند. و با توجه به تعدد و تنوع آزمایش های تشخیصی، تصور طب بدون آزمایشگاه غیر ممکن است. آزمایشگاه بالینی، با به کار گیری روش های علوم پایه و پیوند زدن نتایج آزمون های آزمایشگاهی با بالین بیمار از نظر کمی تولید کننده بیشترین اطلاعات لازم برای تشخیص و درمان بیماری هاست و در برخی از موارد ارزشمند ترین اطلاعات تشخیصی در آزمایشگاه به دست می آید.   در همین راستا آزمایشگاه مرکز بهداشت شهید بلندیان در نظام سطح بندی شبکه آزمایشگاه ها ، در سطح 3 آزمایشگاه های بهداشتی قرار گرفته و بر این اساس وظایفی را در نظام سلامت بر عهده دارد. این آزمایشگاه دارای بخش های خون شناسی، بیوشیمی بالینی، سرولوژی، ایمونولوژی، میکروبشناسی، مواد مخدر، انگل شناسی، بیوشیمی ادرار ،غربالگری نوزادان و مایکوباکتریولوژی می باشد.
     وظیفه غربالگری زوج های متقاضی ازدواج جهت پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور در شهرستان قزوین بر عهده بخش خون شناسی این آزمایشگاه قرار داده شده است .در این بخش مراحل 1 ، 2 ، 3 الگوریتم آزمایشگاهی برنامه تالاسمی ، شامل آزمایش ‍‍CBC  درمرد ، آزمایش CBC در زن و اندازه گیری میزان Hb.A2  در زن و مرد به روش کروماتوگرافی ستونی انجام می شود .
     برای انجام تست های بیوشیمی از دستگاه اتوآنالایزر آلفا کلاسیک استفاده شده است.این دستگاه قابلیت انجام کلیه آزمایش های بیوشیمی را دارد . در طرح های کشوری مانند طرح غربالگری دیابت که تعداد زیادی آزمایش می بایست در زمان کوتاهی انجام شود ، استفاده از دستگاه اتوآنالایزر اجتناب ناپذیر است .
     بخش میکروبشناسی در بحران هایی مانند شیوع وبای التور ، طغیان های ناشی از مسمومیت های آب و مواد غذایی ، شیوع آنفلوانزا و ... نقش کلیدی در تشخیص دارد و از بخش های بسیار حساس آزمایشگاه می باشد .
     از بخش های بسیار مهم آزمایشگاه مرکز شهید بلندیان بخش مایکوباکتریولوژی می باشد .فعالیت در این بخش به دلیل خطرات بیولوژیک ناشی از آلودگی با مایکوباکتریوم ، خطرات ناشی از تماس و تنفس مواد شیمیایی بسیار طاقت فرساست .اما وجود کارکنان متخصص و متعهد به ارتقاء سلامت جامعه ، باعث حصول نتایج بسیار ارزنده ای شده است .

 

 شماره تماس مستقیم :02833659654

شماره داخلی مسئول آزمایشگاه:271

شماره داخلی پذیرش آزمایشگاه :262

شماره داخلی میکروب شناسی :263

شماره داخلی مالاریا :264

شماره داخلی بیوشیمی:265

شماره داخلی پذیرش کرونا: 266

شماره داخلی پذیرش  فنیل کتونوری :267

شماره پذیرش عدم اعتیاد: 268
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0