دوران

لطفا صبر کنید ...

سپیده مهدی خانی

کارشناس مسئول تغذیه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد

سپیده مهدی خانی

کارشناس مسئول تغذیه

  • تلفن : 33689772-211
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir


برنامه های واحد:
1-برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری
2- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذیها
3-برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 6 سال
4- برنامه تامین یک وعده غذای گرم در مهدروستاها
5- آموزش کارکنان
6- ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
7- مشاوره تغذیه


برنامه های واحد:
1-برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری
2- پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذیها
3-برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 6 سال
4- برنامه تامین یک وعده غذای گرم در مهدروستاها
5- آموزش کارکنان
6- ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه
7- مشاوره تغذیه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0