دوران

لطفا صبر کنید ...

زینب علیدوست

کارشناس دهان و دندان

  • تحصيلات : کارشناسی

زینب علیدوست

کارشناس دهان و دندان

  • تلفن : 211-02833689772
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

سلامت دهان و دندان از شاخص های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد . سلامت دهان و دندان جامعه public health  Dental : علم و هنر پیشگیری از بیماریهای دهانی و بالا بردن بهداشت دهان و دندان و سطح کیفی زندگی از طریق کوششهای سازمان یافته در اجتماع از سال 1979 مطابق با اعلامیه آلما آتا سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی (PHC ) در کشور های مختلف راه خود را باز نموده ، همچنین از سال 1979 مراقبت های اولیه بهداشت دهان و دندان ( OHC ) به تدریج در کشور های مختلف در سیستم PHC ادغام گردید . 
در ایران از سال 1374 ادغام بهداشت دهان و دندان در PHC با هدف ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه از طریق افزایش آگاهی مردم و بهبود کمی و کیفی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان مطرح و به صورت آزمایشی در چند شهر کشور به وجود آمد . در حال حاضر نیز انتظار می رود در کلیه واحد های بهداشتی و درمانی کشور ، بهداشت دهان و دندان با عنوان جزئی از خدمات بهداشتی در قالب سیستم شبکه به جامعه ارائه می گردد. 
در استان قزوین از سال 1376 این طرح شروع گردید و شهرستان قزوین نیز از همان سال طرح را با استان آغاز نمود. 


گروه هدف طرح
 1-زنان باردار و شیر ده
2-کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی
3-کودکان 12-6 ساله


نیروهای درگیر در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان  : 
سطح یک خدمات بهداشت دهان و دندان : 1-بهورزان . 2- رابطین بهداشتی . 3- کاردانهای بهداشت خانواده . 4- ماما
 
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0