دوران

لطفا صبر کنید ...

مریم مهرعلیان

سرپرست واحد امورداروئی و تجهیزات پزشکی

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : سلامت روان

مریم مهرعلیان

سرپرست واحد امورداروئی و تجهیزات پزشکی

  • تلفن : 02833656053-236
  • پست الکترونیکی : infobhc@qums.ac.ir

مرضیه نجفی

تحصیلات :کارشناس ارشد تجهیزات پزشکی

سمت:کارشناس تجهیزات پزشکی

آدرس:خیابان شهید بابایی بالاتر از کانال مرکز بهداشت شهید بلندیان

شماره تماس02833656053-236

 

امیر غفاری

تحصیلات : دیپلم بهیاری

سمت:انبار داروئی و تجهیزات پزشکی

شماره تماس:33794451

man.jpg

 


شماره تلفن مركز :33654970-33652972

شماره داخلی مركز : 236

شماره مستقیم واحد:028336560531- تامين وتوزيع دارو وتجهيزات پزشكي مورد نياز مراكز تحت پوشش
الف: برآورد ميزان مصرفي فصول آتي
ب: هماهنگي با معاونت بهداشتي جهت تامين مصارف موارد كنتراسپتيو ها
ج: هماهنگي با رياست جهت تامين بودجه خريد داروها
د: هماهنگي با مراكز جهت دريافت به موقع درخواست ها
ه: هماهنگي جهت ارسال به موقع داروها

2-آموزش مستمر پرسنل در ارتباط با مسائل امور داروئي
الف: آموزش جهت نيروهاي جديدالورود اعم از پزشك وكاردان
ب: بازآموزي نيروهاي قديمي
ج: پايش ونظارت برامور داروئي وداروخانه هاي تحت پوشش وبخش خصوصي

3-كاهش ميزان هدر رفتن دارو و تجهيزات مصرفي
الف:هماهنگي با پزشكان مراكز جهت برآورد صحيح از داروهاي درخواست شده جهت داروخانه هاي تحت پوشش
ب: بالا بردن سطح آگاهي پرسنل جهت درخواست صحيح داروهاي مانا و تنظيم خانواده
ج: ايجاد حس صرفه جوئي و استفاده صحيح از مواد مصرفي خانه هاي بهداشت و كاهش ميزان درخواستي مواد مصرفي


4-پايش ونظارت بر عملكرد واحدهاي امور داروئي مراكز
الف:مشاركت بيشتر واحد امور داروئي با گروه پايش بيمه روستائي 
ب:همكاري بيشتر امور اداري و واحد نقليه با واحد امور داروئي جهت در اختيار قرار دادن وسيله نقليه جهت انجام اين پايش ها ونظارت ها

5-كاهش ميزان بودجه مصرفي امور داروئي
الف: واگذاري داروخانه ها به بخش خصوصي
ب: نظارت بر ميزان قيمت گذاري نسخه ها
ج: ارائه به روز قيمت داروها به مراكز تحت پوشش
د: هماهنگي با معاونت جهت تامين مصارف خانه هاي بهداشت
ه: كاهش ميزان پرت اقلام
و: مصرف بهينه و درست موارد مصرفي
 


1-تنظيم ليست داروهاي درخواستي
2-خريد داروها
3-دريافت درخواست هاي داروئي مراكز
4-دريافت داروهاي ارسالي از انبار داروئي استان
5-توزيع دارو دربين مراكز بهداشتي(اعم از شهري وروستائي)
6-تجهيز ترالي هاي اورژانس مراكز
7-جمع آوري داروهاي تاريخ مصرف گذشته ومعدوم كردن آنها
8-راه اندازي خانه هاي هداشت جديدالتاسيس
9-نظارت بركار واحدهاي بهداشتي
10-شركت در برنامه پايش هاي بيمه روستائي
11-تعامل با بيمارستانهاي شهرستان جهت تعويض داروهاي با تاريخ انقضائ نزديك با داروهاي تاريخ دار 
12-آموزش به نيروهاي جديدالورود اعم از پزشك وكاردانان در زمينه فرم هاي واحد فرم شماره 1و2و3و4و5و فرم مخصوص تنظيم خانواده و ليست ترالي اورژانس . ارسال فرم ها جهت تجهيز سه ماهه واحدهاي بهداشتي همچنين زمان ارسال درخواست هاي كسري واحدها .آموزش در زمينه تجهيز ترالي اورژانس كار با وسائل ترالي نحوه درخواست داروهاي فصول مختلف وداروهاي برنامه مانا.


شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی

1-سرپرستی و نظارت بر کار تعمیرات تجهیزات پزشکی

2-رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی وراه اندازی دستگاهها

3-جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری، تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی

4-نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده

5-آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و ماشین آلات پزشکی به تکنسینهای تعمیرات تجهیزات پزشکی

6-تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه هاو رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی

7-انجام تحقیقات نظری و عملی پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی

8-نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها

9-تهیه دستورالعمل و آموزش به کارکنان واحدها درخصوص نحوه کار بادستگاهها
10-نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون دستگاهها


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0